HOTLINE: 0977 511 105
GIỜ LÀM VIỆC: 08:30 - 18:00
Biểu phí ký gửi từ ngày 21/03/2020

Để đồng hành cùng quý khách hàng vượt qua mua dịch, Achina.vn đã điều chỉnh lại bảng giá ký gửi tại cả 3 hệ thống kho để hỗ trợ tối đa cho toàn thể quý khách hàng như sau: ( tất cả timeline là dự tính về kho HN, Kho SG vui lòng + 03 ngày) 


1. Kho AIR 南宁省 广西 

(2-4 ngày sau kí nhận)

Cân nặng (kg)Đơn giá (vnđ)
Kho AIR - HN0 - 20 kg34.000
Kho AIR - HN
20 - 200 kg32.000
Kho AIR - HN
200 - 500 kg30.000
Kho AIR - SG
0 - 20 kg
40.000
Kho AIR - SG
20 - 200 kg
38.000
Kho AIR - SG
200 - 500 kg
36.000

> 500 kgliên hệ

3. Kho nội địa 广州省 广东

( 5 - 10 ngày sau kí nhận)

Cân nặng (kg) Đơn giá (vnđ)
Quảng Châu - Hà Nội0 - 20 kg28.000
Quảng Châu - Hà Nội
20 - 200 kg26.000
Quảng Châu - Hà Nội
> 200 kg23.000
Quảng Châu - Sài Gòn
0 - 20 kg
34.000
Quảng Châu - Sài Gòn
20 - 200 kg
32.000
Quảng Châu - Sài Gòn
>200 kg30.000


3. Kho đầu biên 东兴省 广西

(5-8 ngày sau kí nhận,

nội địa có thể lâu & đắt hơn)

Cân nặng (kg)Đơn giá (vnđ)
Đông Hưng - Hà Nội0 -100 kgko nhận
Đông Hưng - Hà Nội
100 - 500 kg22.000
Đông Hưng - Hà Nội
> 500 kg19.000
Đông Hưng - Sài Gòn
0 - 100 kgko nhận
Đông Hưng - Sài Gòn
100 - 500 kg28.000
Đông Hưng - Sài Gòn
> 500 kg25.000