HOTLINE: 0977 511 105
GIỜ LÀM VIỆC: 08:30 - 18:00
Quy định về tính phí đối với mặt hàng cồng kềnh

Kính gửi Quý Khách hàng!

Để giúp Quý Khách hàng dự tính được mức chi phí vận chuyển đối với những mặt hàng nhẹ, cồng kềnh, achina  thông báo về Cách tính phí đối với mặt hàng cồng kềnh cụ thể như sau:


I.          Định nghĩa:

1. Cân nặng tịnh: là cân nặng thực tế của kiện hàng.

2. Cân nặng quy đổi: là cân nặng được quy đổi theo thể tích được tính theo công thức sau:

- Công thức quy đổi cân nặng từ thể tích đối với đơn hàng VCT, CPN.

Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm)/9000

- Công thức quy đổi cân nặng từ thể tích đối với đơn hàng CPTK.

Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm)/6000


II.      Quy định của achina :

1.      Nếu cân nặng quy đổi > cân nặng thực tế của kiện hàng, achina sẽ tính PVC theo cân nặng quy đổi. 

        Nếu cân nặng quy đổi < hoặc bằng cân nặng thực tế của kiện hàng, achina tiến hành tính PVC theo cân nặng thực tế.

2.      Trong điều kiện cho phép (khi achina có thể ghép chung những kiện hàng thuộc nhiều chủng loại vào một lô hàng), achina sẽ hỗ trợ không tính PVC theo cân nặng quy đổi đối với kiện hàng có thể tích <0.02m3).